Mój program

                       Dekalog Wolski Adama Matusika

 • Wola miejscem gdzie mieszka się z przyjemnością – wysoki komfort i wygoda mieszkańców.
 • Wola dzielnicą dynamicznie się rozwijającą, ale przyjazną dla mieszkańców, która stawia mieszkańców na pierwszym miejscu, przed interesami deweloperów.
 • Wola miejscem świetnie skomunikowanym, z szybko dokończoną II linią metra, tramwajem Wola-Wilanów, preferencjami dla transportu publicznego i rowerowego, ale szanującą kierowców.
 • Wola miejscem gdzie da się normalnie zaparkować.
 • Zielona Wola – czas zadbać o jakość zieleni w dzielnicy.
 • Czysta Wola – nowoczesna dzielnica to czysta dzielnica.
 • Bezpieczna Wola
 • Wola przyjazna seniorom i osobom niepełnosprawnym
 • Wola gdzie jest gdzie spędzić czas z dziećmi
 • Wola gdzie każdy ma dostęp do żłobka i przedszkola

Program Nowoczesnej dla Woli

1. Zwiększenie pokrycia planami zagospodarowania przestrzennego dzielnicy.

2. Budowa nowych parkingów dla mieszkańców, zachęta dla deweloperów biurowych, by umożliwiali parkowanie mieszkańcom po godzinach pracy biur.

3. Budowa obiektów sportowych do aktywizacji seniorów, organizacja nieodpłatnych zajęć
dla seniorów np. joga, medytacja, samoobrona.

4. Przekształcenie ul. Chłodnej w miejski deptak integrujący lokalne społeczności (przekształcenie zachodniej części ulicy na wzór części wschodniej).

5. Promocja i organizacja konsultacji pomiędzy deweloperami, a mieszkańcami nowych projektów inwestycyjnych, tak by były bardziej przyjazne lokalnej społeczności.

6. Zajęcia edukacyjne dla seniorów z wykorzystaniem możliwości młodzieży np. edukacja komputerowa. Wymiana międzypokoleniowej wiedzy. Wprowadzenie programu edukacji przeciw naciąganiu i wyłudzeniom od seniorów.

7. Przeciwdziałanie niszczeniu przestrzeni zielonych przez auta i ich rozwój przez tworzenie parków kieszonkowych.

8. Aktywne wsparcie wymiany pieców na niskoemisyjne źródła ciepła.

9. Ustanowienie drogi technicznej w porozumieniu
z mieszkańcami zachodniej i wschodniej części Odolan mające na celu ograniczenie, a następnie całkowite wygaszenie ruchu ciężarowego na Odolanach.

10. Kompleksowy remont całej ulicy Jana Kazimierza
z jednoczesnym wybudowaniem ronda na skrzyżowaniu ulic Jana Kazimierza
i Sowińskiego, wraz z budową drogi rowerowej wzdłuż ulicy Jana Kazimierza i połączenie jej z drogą rowerową wzdłuż ulic Połczyńskiej i Wolskiej. Budowa nowej drogi rowerowej łączącej Rondo Daszyńskiego z Placem Zawiszy, wzdłuż ulicy Towarowej oraz połączenie innych odcinków już istniejących.

11. Zasadzenie 500 nowych drzew wzdłuż ulicy Jana Kazimierza po uprzedniej renowacji całej drogi.

12. Budowa boiska piłkarskiego typu orlik przy przedszkolu przy ulicy Boguszewskiej.

13. Budowa szkoły wraz z towarzyszącą infrastrukturą sportową przy ulicy Grodziskiej.

14. Uchwalenie MPZP dla obszaru Odolan
z uwzględnieniem miejsca dla postulowanego od wielu lat przez mieszkańców parku.

15. Remont przejść podziemnych znajdujących się na terenie dzielnicy.

O co jako radny Woli będę walczył:

 • Obecnie mamy do czynienia z brakiem uporządkowania zabudowy i planowania, spowodowany małą ilością planów MPZP. Chaos budowania na samych tzw. WZ-tkach (warunkach zabudowy) sprawił, że mamy dość niekontrolowany rozwój „drugiego Mordoru” przy Placu Daszyńskiego oraz gigantyczną zabudowę mieszkaniową przy Ordona (np.: wielka inwestycja „Bliska Wola”). Rozwój tak, ale zrównoważony, ja obecnie równowagi nie widzę – to jest wbrew interesom mieszkańców.
 • Powyższe rodzi kolejne problemy ogólnowolskie – przede wszystkim problemy z parkowaniem dla mieszkańców Woli i zaniedbaniem zieleni. Nie chodzi o parki – krzewy, trawniki, często rozjeżdzane są przez samochody.
 • Komunikacja miejska – esencjonalne dla komunikacji na Woli jest jak najszybsze zakończenie kluczowych inwestycji – II linii metra, tramwaju Wilanów-Wola, remontu kolejki przechodzącej wzłuż trasy Prymasa Tysiąclecia, uprzywilejowanie autobusów – bez tego czeka nas paraliż komunikacyjny.
 • Ogólnowolski program remontu podwórek – za mało na Woli robi się dla ludzi, wielkie inwestycje wielkimi inwestycjami, ale dla mieszkańców bardzo ważne jest środowisko w którym przebywają na co dzień – wychodzą z psem, idą pobiegać, jeżdża na rolkach czy rowerze – inwestycje w najbliższe otoczenie mieszkańców będą moim priorytetem.
 • Kwestia uporządkowania roszczeń uniemożliwiająca wykup mieszkań spółdzielczych – jest to duży problem na Woli, wzbudzający niepewność przyszłości wśród mieszkańców – należy użyć wszelkich sił by zwiększyć presję w celu uregulowania tego problemu przez władze centralne.

O co jako radny Woli będę walczył na terenie Młynów/Czyste:

1.W tej chwili mamy przerost zabudowy biurowej, a także silny wzrost mieszkaniowej w otoczeniu Ronda Daszyńskiego. W pobliżu ma zostać wybudowany parking podziemny na Chłodnej. Według mnie to nie wystarczy. Niedaleko jest liceum o którego chodziłem – III L.O. im. Gen. Sowińśkiego, ale co ze żłobkami, przedszkolami. Gdzie miejsce na zieleń?

2. Uratowanie i pełna rewitalizacja Klubu Sportowego „Sarmata”. Mówię nie deweloperom w tym miejscu! To są tereny na cele sportowe i uzupełniające cele sportowe jak np.: zaplecze treningowe. Dla młodzieży to może być naprawdę wspaniałe miejsce.

3. Stacja metra Płocka – jak najszybciej, bez tej inwestycji ta część dzielnicy się udusi komunikacyjnie.

4. Zwężenie odcinka Górczewskiej od Płockiej do Alei Prymasa Tysiąclecia, radni Woli byli przeciw, radni Warszawy za. Ja uważam, że jest tu możliwy mądry kompromis – będzie metro, wrócą autobusy, a ten teren naprawdę może być fajnym miejscem na spacery dla okolicznych mieszkańców – zachowanie równocześnie miejsc parkingowych będzie wyzwaniem dla architektów, ale jest możliwe, a w tej chwili ta okolica odrzuca, a nie przyciąga, chciałbym, żeby pojawiły się knajpki i ulica zaczęła żyć. Zalecam duże konsultacje z okolicznymi mieszkańcami zanim zdecyduje się finalnie jak ma wyglądać ten teren.

5.Rewitalizacja podwórek na Młynowie. Jest tu lepiej niż na Muranowie, ale również tu zdarzaja się miejsca nie remontowane od 50 lat. Miejsca dla dzieci i młodzieży oraz zadbanie o zieleń, odnowienie chodników, wymiana łąwek, to wszystko jest potrzebne.

6. Umożliwienie mieszkańcom, głównie Młynowa wykupu mieszkań spółdzielczych – potrzebne jest uporządkowanie kwestii roszczeń – niestety nie da się tego zrobić na poziomie dzielnicy, ale można to podnosić wyżej.

7. Zarządzanie mieszkaniami komunalnymi – dlaczego puste lokalne nie są przekazywane od razu mieszkańcom, którzy czekają w kolejce!?

8. Remont Obozowej – jak najszybciej, są tam miejsca, które szczególnie przy wysiadaniu z tramwaju są zagrożeniem dla życia! Brak tam również ścieżki rowerowej.

9. Kolonia Wawelberga – jest to szczeólne miejsce w tej części dzielnicy, należy utrzymać jego wyjątkowy charakter!